Motie : Motie van het lid Bruins Slot c.s. over de buitensport onderdeel maken van het sportakkoord

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  H.G.J. Bruins Slot, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30234-203 Voortgang van het Nationaal Sportakkoord en de voortgang op lopend beleid

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2018 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30