Motie : Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over de 10 miljoen euro voor NOC*NSF

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30234-176 Besteding extra middelen topsport

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2018 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Sportbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00