Motie (gewijzigd/nader)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

Gewijzigde motie van de leden Rog en Bergkamp over het terugdringen van laaggeletterdheid (t.v.v. 34775-VIII-24)

Download Download

Ondertekenaars