Position paper : Position paper C. Gijsbers van Wijk, namens NVvP-richtlijncommissie hulp bij zelfdoding patiënten psychiatrische stoornis, t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Euthanasie d.d. 30 oktober 2017

Download