Motie
Financieel jaarverslag van het Rijk 2016

Motie van de leden Van Weyenberg en Dijkgraaf over het standaard opnemen van een evaluatieparagraaf in de toelichting bij wetsvoorstellen

Download Download

Ondertekenaars