Memorie van toelichting
Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars