Statenpassage

Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken
  • Mede ondertekenaar
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties