Motie
Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Motie van het lid Van der Linde over evalueren van de reikwijdte van de niet uit te sluiten aansprakelijkheid

Download Download

Ondertekenaars