Motie
Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Motie van het lid Albert de Vries over de kwaliteitsborging voor het verbouwen en restaureren van rijksmonumenten

Download Download

Ondertekenaars