Amendement
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 21 over de bewaartermijn voor met onderzoeksopdrachtgerichte interceptie verworven gegevens

Download Download

Ondertekenaars