Motie
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Motie van het lid Schouten over extra middelen voor de CTIVD

Download Download

Ondertekenaars