Amendement
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 10 over de bescherming van de journalistieke bron

Download Download

Ondertekenaars