Amendement
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Amendement van de leden Verhoeven en Voortman ter vervanging van nr. 8 over binnendringen met een valse hoedanigheid

Download Download

Ondertekenaars