Bijgewerkte tekst : 34632, bijgewerkt t/m nr. 8 (Overnamebrief d.d. 25 januari 2024)

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34632-(R2080)-9 Verslag

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief lid / fractie

34632-(R2080)-8 Brief van de leden Paternotte en Mutluer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

34632-(R2080)-5 Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34632-(R2080)-6 Voorstel van Rijkswet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

34632-(R2080)-4 Brief van het lid Sjoerdsma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34632-(R2080)-7 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State inzake het voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma en Marcouch tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap teneinde het nationaliteitsrecht te moderniseren, alsmede tot de in verband daarmee houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van hoofdstuk I van het op 6 mei 1963 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit (Trb. 1964, 4) en van het daarbij behorende Tweede Protocol (Trb. 1994, 265)

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

34632-(R2080)-1 Geleidende brief

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34632-(R2080)-2 Voorstel van Rijkswet

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34632-(R2080)-3 Memorie van toelichting

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00