Lijst van vragen en antwoorden
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

Lijst van vragen en antwoorden over toepassing Wet BEU in de door Israël bezette gebieden

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

18-01-2017
34571-5Nota naar aanleiding van het verslag

24-11-2016
34571-4Verslag

12-10-2016
34571-3Memorie van toelichting

12-10-2016
34550-XV-7Beantwoording vragen over toepassing Wet BEU in de door Israël bezette gebieden

19-09-2016
34550-XV-4Uitstel beantwoording schriftelijke vragen over toepassing Wet BEU in de door Israël bezette gebieden

14-07-2016
Lijst van vragen over toepassing Wet BEU in de door Israël bezette gebieden (Kamerstuk 34 300-XV en 20 454, nr. 90)