Brief lid / fractie : Verzoek om toegezegde brief over het verbreden van het mandaat van de commissie De Winter uiterlijk 16 september 2016 aan de Kamer te doen toekomen.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie staatssecretaris vragen resultaten van het gesprek met de commissie-De Winter over uitbreiding van haar mandaat

Indiener A.J.M. Teunissen, griffier