Mededeling : Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de IORP-richtlijn

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie

Toezending vertrouwelijke brief inzake IORP-2

Indiener H.J. Post, griffier

Activiteiten

Aanvang aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:22