Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs)

Nota naar aanleiding van het verslag

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Rapport ResearchNed 'Onwenselijk gebruik van wettelijke instellingsnamen, graden en titels in het hoger onderwijs'
Bijlage
Aanbiedingsbrief