Motie

Motie van de leden Van Helvert en Aukje de Vries over herziening van de concessieverlening van de veerdiensten naar de Waddeneilanden

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
50PLUS 1
Houwers 1
Van Vliet 1
Tegen
PvdD 2
Klein 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

26-03-2019
23645-688Verkenning overdracht concessieverlening Friese Waddenveren

27-09-2018
27625-454Uitvoering vervoerconcessies Waddenveren West en Oost en stand van zaken veerverbinding Ameland-Holwerd