Motie

Motie van de leden Kooiman en Bergkamp over een landelijke inventarisatie van de wachtlijsten in de jeugdhulp

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
Groep Bontes/Van Klaveren 2
PvdD 2
Tegen
VVD 40
PvdA 36
SGP 3
Groep Kuzu/Öztürk 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1