Motie

Motie van de leden Bruins Slot en Keijzer over het vaststellen van fictieve maximale bedragen voor zorg en ondersteuning thuis

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
SP 15
CDA 13
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Klein 1
Tegen
VVD 40
PvdA 36
D66 12
Houwers 1
Van Vliet 1