Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) : Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State
  • Mede ondertekenaar
    N.P.M. Klein, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 16
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Vergissing
VVD 40 Tegen
PvdA 35 Tegen
SP 15 Tegen
CDA 13 Tegen
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Tegen
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Tegen
GrBvK 2 Voor
GrK├ľ 2 Tegen
PvdD 2 Tegen Vergissing
50PLUS 1 Tegen
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Monasch 1 Tegen
Van Vliet 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

34414-11 Tweede nota van wijziging

Indiener N.P.M. Klein, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

34414, bijgewerkt t/m nr. 11 (2e NvW d.d. 3 februari 2017)

Indiener N.P.M. Klein, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

34414-9 Nota van wijziging

Indiener N.P.M. Klein, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34414-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener N.P.M. Klein, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34414-7 Verslag

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34414-5 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State

Indiener N.P.M. Klein, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34414-6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener N.P.M. Klein, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

34414-1 Geleidende brief

Indiener N.P.M. Klein, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34414-2 Voorstel van wet

Indiener N.P.M. Klein, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34414-3 Memorie van toelichting

Indiener N.P.M. Klein, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00