Motie : Motie van het lid Bisschop over adequate registratie van thuiszitters

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 57
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
CDA 13
PVV 12
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
GrKÖ 2
PvdD 2
GrBvK 2
50PLUS 1
Houwers 1
Tegen
VVD 40
PvdA 36
SP 15
Van Vliet 1
Niet deelgenomen
Klein 1
Naar boven