Amendement

Amendement van de leden Bergkamp en Van der Staaij ter vervanging van nrs. 8 en 15 waarmee wordt geregeld dat de hoogte van het Zvw-pgb toereikend moet zijn om de door cliënt gewenste zorg in te kopen

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Tegen
VVD 40
PvdA 36
Klein 1
Van Vliet 1