Motie
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Motie van het lid Verhoeven c.s. over het niet inkopen van hacksoftware die gebruikmaakt van onbekende kwetsbaarheden

Download Download

Ondertekenaars