Statenpassage

Motie : Motie van het lid Volp c.s. over een norm voor algemene toegankelijkheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.J.J. Volp, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15