Statenpassage

Brief regering : Kabinetsreactie op de IOB Evaluatie "How to Break the Vicious Cycle? Evaluation of Dutch Development Cooperation in the Palestinian Territories 2008-2014"

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

34550-V-7 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener A.M.C. Eijsink, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34550-V)

Indiener A.M.C. Eijsink, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - feit vragen begroting

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Brief regering

34550-V-3 Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Indiener A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Voorstel van wet

34550-V-1 Voorstel van wet

Indiener A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Memorie van toelichting

34550-V-2 Memorie van toelichting

Indiener A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15
Naar boven