Amendement
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 29 over het bevel omtrent raadpleging door de rechter-commissaris

Download Download

Ondertekenaars