Amendement
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg ter vervanging van nr. 23 over uitbreiding van de reikwijdte van de bewaarplicht

Download Download

Ondertekenaars