Memorie van toelichting
Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94 en Trb. 2016, 162)

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars