Memorie van toelichting
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van in de procedure voor nareis geldende termijnen

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars