Brief regering
Deltaprogramma

Uitvoering van de motie van het lid Geurts over nader onderzoek naar sluizen in de Nieuwe Waterweg

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Motie Geurts, Deltaprogramma: onderzoek naar de effecten van sluizen in de Nieuwe Maas en Oude Maas op de waterveiligheid en zoetwatervoorziening. "Nader onderzoek variant afsluiting Nieuwe Waterweg"
Bijlage
Advies over het ‘Plan Sluizen’