Brief regering
Aanpak huiselijk geweld

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het advies van Augeo naar aanleiding van de zevende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) (Kamerstuk 28 345, nr. 153)

Download Download

Ondertekenaars