Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) : Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State
  • Mede ondertekenaar
    S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 85
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Tegen
PvdA 35 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Tegen
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Tegen
GrBvK 2 Tegen
GrK├ľ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Tegen
Klein 1 Voor
Monasch 1 Voor
Van Vliet 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

34325-12 Brief houdende verzoek tot intrekking van het wetsvoorstel

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Eindtekst

34325, eindtekst

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

34325, bijgewerkt t/m nr. 10 (2e NvW d.d. 16 februari 2017)

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

34325-10 Tweede nota van wijziging

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

34325-9 Nota van wijziging

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34325-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34325-7 Verslag

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34325-5 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34325-6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34325-3 Memorie van toelichting

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

34325-1 Geleidende brief

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34325-2 Voorstel van wet

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

tijdstip gewijzigd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30