Motie : Motie van het lid Lodders c.s. over in kaart brengen van de besteding van middelen uit de tweede pijler van het GLB

Download

Indieners

  • Indiener
    W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    E. Dijkgraaf, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Extra landbouw- en visserijraad d.d. 7 september 2015

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

STEMMINGEN (aansluitend aan het VAO Extra landbouw- en visserijraad)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15