Motie : Motie van het lid Lodders c.s. over kostprijsverhogende maatregelen in de varkenshouderij

Download

Indieners

  • Indiener
    W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    J.L. Geurts, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    E. Dijkgraaf, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 73
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Tegen
SP 15 Tegen
CDA 13 Voor
D66 12 Tegen
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrK├ľ 2 Niet deelgenomen
PvdD 2 Tegen
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Tegen
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

VAO Extra landbouw- en visserijraad d.d. 7 september 2015

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

STEMMINGEN (aansluitend aan het VAO Extra landbouw- en visserijraad)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:50