Eindtekst : Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs)

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33993-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33993-5 Verslag

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

33993-2 Voorstel van wet

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

33993 Adv RvSt inzake Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs)

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Memorie van toelichting

33993-3 Memorie van toelichting

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Koninklijke boodschap

33993-1 Koninklijke boodschap

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nader rapport

33993-4 Nader rapport

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Integratie lwoo en pro in passend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Passend onderwijs

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45