Motie : Motie van de leden Bisschop en Rog over verkennen van mogelijkheden om de rekentoets af te nemen aan het eind van de onderbouw

Download

Indieners

  • Indiener
    R. Bisschop, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 50
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 41 Tegen
PvdA 38 Tegen
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Tegen
PvdD 2 Tegen
50PLUS/Baay-Timmerman 1 Voor
50PLUS/Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Tegen