Motie

Motie van de leden Rog en Jasper Van Dijk over onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar besteding van de lumpsum

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
50PLUS 2
PvdD 2
Bontes 1
Tegen
VVD 41
PvdA 38
GroenLinks 4
SGP 3
Van Vliet 1
Afwezig
Van Klaveren 1