Memorie van toelichting
Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Advies Bits of freedom
Bijlage
Advies Unie van Waterschappen
Bijlage
Advies VNG
Bijlage
Advies College van PG
Bijlage
Advies RvdR
Bijlage
Advies Politie
Bijlage
Advies journalistieke organisaties
Bijlage
Advies IPO
Bijlage
Advies Nederlandse orde van advocaten