Amendement
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Amendement van het lid Bergkamp over het scheppen van duidelijkheid over het recht op een pgb.

Download Download

Ondertekenaars