Amendement
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 66 over de gelijktrekking van de formulering ontrent toegang tot het pgb.

Download Download

Ondertekenaars