Amendement
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Amendement van het lid Voortman waarmee de term "ingezetenen" uit artikel 2.1.3 wordt verduidelijkt.

Download Download

Ondertekenaars