Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 39 dat regelt dat het onderzoek van het college niet hoeft te worden afgewacht, maar dat direct een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden ingediend.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Mona Keijzer, Tweede Kamerlid