Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 30 over de mogelijkheidvan mandatering aan professionals.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.E.T. (Otwin) van Dijk, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    B. van 't Wout, Tweede Kamerlid