Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 20 over het verplichten van gemeenten om een tegemoetkoming voor meerkosten te verstrekken voor chronisch zieken en beperkten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.E. Siderius, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid