Brief commissie
Burgerinitiatief "Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst"

Voorstel van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het behandelen van het Burgerinitiatief "Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst"

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Reactie op de brief van de minister van VWS d.d. 17 december 2013 m.b.t. Burgerinitiatief Schriftelijke Informatieplicht Medische Behandelovereenkomst
Bijlage
Burgerinitiatief "Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst"
Bijlage
Aanbieding afschrift reactie op de brief van de minister van VWS d.d. 17 december 2013 m.b.t. Burgerinitiatief Schriftelijke Informatieplicht Medische Behandelovereenkomst