Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Ypma (33663, nr. 8) over renovatie verankeren in richtlijnen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. Ypma, Tweede Kamerlid