Motie (gewijzigd/nader)
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school

Gewijzigde motie van het lid Ypma (33663, nr. 8) over renovatie verankeren in richtlijnen

Download Download

Ondertekenaars