Memorie van toelichting
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

Memorie van toelichting (herdruk)

Download

Ondertekenaars