Memorie van toelichting
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

Memorie van toelichting (herdruk)

Download Download

Ondertekenaars