Statenpassage

Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 oktober 2014, over examens in het onderwijs (vo en mbo)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31289-178 Examinering in het voortgezet onderwijs

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Examens in het onderwijs

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 11:00

Examens in het onderwijs (vo en mbo),

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45
Naar boven