Statenpassage

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag : Nota naar aanleiding van het verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.H.H. Weekers, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 41 Voor
PvdA 38 Voor
SP 15 Voor
PVV 14 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
50PLUS 2 Voor
PvdD 2 Voor
Bontes 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener F.H.H. Weekers, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

33754-14 Derde nota van wijziging

Indiener F.H.H. Weekers, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

33754-9 Tweede nota van wijziging

Indiener F.H.H. Weekers, staatssecretaris van Financiën

Bijgewerkte tekst

33754, bijgewerkt t/m nr. 14 (Derde NvW d.d. 13 november 2013)

Indiener F.H.H. Weekers, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

33754-8 Nota van wijziging

Indiener F.H.H. Weekers, staatssecretaris van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33754-5 Verslag

Indiener C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Voorstel van wet

33754-2 Voorstel van wet

Indiener F.H.H. Weekers, staatssecretaris van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

33754-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

33754-3 Memorie van toelichting

Indiener F.H.H. Weekers, staatssecretaris van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State

33754 Adv RvSt inzake Wijziging van enkele wetten met het oog op de bestrijding van fraude in de toeslagen en fiscaliteit (Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit)

Indiener F.H.H. Weekers, staatssecretaris van Financiën

Koninklijke boodschap

33754-1 Koninklijke boodschap

Indiener F.H.H. Weekers, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Besloten technische briefing Belastingplan 2014

Technische briefing
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Belastingplan 2014 c.a.

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Belastingplan 2014 c.a.

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Belastingplan 2014 c.a. (33752 t/m 33755) (eerste termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:50

Belastingplan 2014 c.a. (33752 t/m 33755) Voortzetting

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:30

Eventuele korte heropening Belastingplan 2014

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30